Κάνε

κλίκ πάνω στο εικονίδιο

για να διαβάσεις την Ιστορία του Ιερού Λόχου.

 

  Ιστορικοί Ιεροί Λόχοι

1ος Θηβαίων (4ος αιώνας π.Χ): Εξοντώθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο

2ος Επαναστάσεως (1821 Ελευθερία ή Θάνατος) : Εξοντώθηκε από τους Τούρκους

3oς Βοιωτών (1877): Αυτοδιαλύθηκε μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας

4ος Απελευθερώσεως Β. Ηπείρου (1913): Δεν έλαβε ουσιώδη δράση

5ος Β. Αφρικής & Αιγαίου (1942-1945 «Η τάν ή επί τάς»): Αποτέλεσε τον πυρήνα των ΛΟΚ

6ος ΕΔΕΣ (1943): Δεν έλαβε ουσιώδη δράση