ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΕΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τράπεζα Αίματος του Συνδέσμου :  Αρ. Μητρώου Συλλόγων Εθν. Μητρ. Αιμοδ.:  14451

Ο Σύνδεσμος διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς στον οποίο μπορούν να κατατίθενται χρηματικά ποσά ως δωρεές για την οικονομική ενίσχυση του. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι τα εξής:

ΙΒΑΝ: GR78 0171 5850 0065 8514 5239 257

Δικαιούχος: Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας

Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζονται προσφορές διαφόρων εταιρειών ή επαγγελματιών προς τα μέλη του Συνδέσμου μας με επίδειξη της σχετικής κάρτας μέλους του Συνδέσμου.

Επίσης θα αναγράφονται όλες οι προσφορές – δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Σύνδεσμό μας στα πλαίσια της διαφάνειας του τρόπου λειτουργίας και εξασφάλισης  οικονομικών πόρων.