Ενδεικτικές δραστηριότητες του Συνδέσμου μας:

1. Εκπαίδευση στην επιβίωση στην ύπαιθρο (Κατασκευή αυτοσχέδιου καταλύματος, Άναμμα φωτιάς με διάφορες τεχνικές, Επιλογή και διαχείριση φυτικών & ζωικών τροφών στην περιοχή διαβίωσης, Τρόποι συλλογής - καθαρισμού ύδατος, Οργάνωση & χρήση κυτίου επιβίωσης, Προσανατολισμός με χρήση αυτοσχέδιων και μη πυξίδων, Κατασκευή παγίδων).

2. Εξάσκηση στις τεχνικές αναρρίχησης και ταχείας καταρρίχησης (rappelling).

3. Επίσκεψη με διανυκτέρευση στο ΚΕΟΑΧ με πλήρη εκμάθηση όλων των τεχνικών διαβίωσης και κίνησης σε χιονοσκεπείς περιοχές (εκμάθηση & βελτίωση τεχνικών σκι, χιονοκαταλύμματα).

4. Εκπαίδευση στις καταδύσεις με αυτόνομη καταδυτική συσκευή.

5. Εκτέλεση πορειών σε δασικά μονοπάτια ή άλλες περιοχές της Μακεδονίας.

6. Αλεξιπτωτισμός, Σκοποβολή, Paintball & Airsoft.

7. Επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία.

8. Ποδηλασία & Rafting.

9. Εκμάθηση τεχνικών Α΄ Βοηθειών Πεδίου.

10. Τοπογραφία με εξάσκηση σ’ όλα τα εδάφη.