Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις των μελών & φίλων του Συνδέσμου μας

για το Β΄ Εξάμηνο 2018 είναι οι κάτωθι:

 

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

Για τυχόν αλλαγές ή επιπρόσθετες συναντήσεις που θα αποφασίζονται από το ΔΣ

θα ενημερώνονται έγκαιρα όλα τα μέλη και φίλοι του Συνδέσμου μας:

μέσω SMS (στα δηλωθέντα κινητά τηλέφωνα) ή τηλεφωνικά,

καθώς και με έγκαιρες ανακοινώσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.