Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις των μελών & φίλων του Συνδέσμου μας

για το Β΄ Εξάμηνο 2017 είναι οι κάτωθι:

 

25 Σεπτεμβρίου 2017, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης

09 Οκτωβρίου 2017, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

30 Οκτωβρίου 2017, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης

13 Νοεμβρίου 2017, στις 19:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

27 Νοεμβρίου 2017, στις 19:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης

11 Δεκεμβρίου 2017, στις 19:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

 

Για τυχόν αλλαγές ή επιπρόσθετες συναντήσεις που θα αποφασίζονται από το ΔΣ

θα ενημερώνονται έγκαιρα όλα τα μέλη και φίλοι του Συνδέσμου μας:

μέσω SMS (στα δηλωθέντα κινητά τηλέφωνα) ή τηλεφωνικά,

καθώς και με έγκαιρες ανακοινώσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.