Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις

των μελών & φίλων του Συνδέσμου μας

για το A΄ Εξάμηνο 2022 είναι οι κάτωθι:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  • Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)
  • Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  • Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)
  • Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

ΜΑΡΤΙΟΣ

  • Δευτέρα 14 Μαρτίου, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)
  • Δευτέρα 28 Μαρτίου, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

  • Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15) [Λαμπάδα και κόκκινα αυγά]

ΜΑΪΟΣ

  • Δευτέρα 9 Μαΐου, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)
  • Δευτέρα 30 Μαΐου, στις 20:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

ΙΟΥΝΙΟΣ

  • Δευτέρα 06 Ιουνίου, στις 20:00, στα γραφεία μας (Χαλκιδικής 15)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τυχόν αλλαγές ή επιπρόσθετες συναντήσεις που θα αποφασίζονται από το ΔΣ θα ενημερώνονται έγκαιρα όλα τα μέλη και φίλοι του Συνδέσμου μας ή μέσω SMS (στα δηλωθέντα κινητά τηλέφωνα) ή τηλεφωνικά, καθώς και με έγκαιρες ανακοινώσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.