Ο Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας δημιουργήθηκε από την θέληση των Μαχητών του 3ου γνωστού Ιερού Λόχου (του 5ου για την ιστορική ακρίβεια) και των 85 Λόχων Ορεινών Καταδρομών (των θρυλικών ΛΟΚ), οι οποίοι πρωταγωνίστησαν από το 1941 μέχρι το 1949, σε μία έντονη περίοδο της πλούσιας ελληνικής ιστορίας. Επίσης των διαδόχων τους στις μετέπειτα Ειδικές Δυνάμεις.

Σκοπός των ιδρυτών υπήρξε η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η διοχέτευση της τόλμης κατά την δράση και του καταδρομικού πνεύματος στην κοινωνία, για την διατήρηση του αγωνιστικού φρονήματος και των ηθικών αξιών της.

Ιδρύθηκε το 1984 ως Παράρτημα της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών των Αθηνών.

Από το 1994 λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Σωματείο με δικό του καταστατικό.

Ο Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας αποτελείται από απόστρατους Αξκούς, Υπξκούς, έφεδρους Καταδρομείς, Πεζοναύτες και Αερομεταφερόμενους οπλίτες που υπηρέτησαν σε ανάλογες Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και Αποστολών και αγάπησαν το «καταδρομικό πνεύμα» και τρόπο ζωής.

Σκοποί του Συνδέσμου

–   Η γνωριμία και σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών μας ως και των απανταχού Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.

–   Η σύσφιξη των δεσμών των οικογενειών των μελών μας.

–   Η αλληλεγγύη, η αγάπη και ο σεβασμός. Η ενίσχυση του καταδρομικού πνεύματος, της πίστεως στα εθνικά ιδεώδη και του πνεύματος εθελοθυσίας.

–   Η αξιοποίηση της εμπειρίας των μελών και η οργάνωση διαλέξεων επί καταδρομικών, ιστορικών και εθνικών θεμάτων.

–  Η οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις μορφωτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

–   Η δημιουργία και διατήρηση τράπεζας αίματος.

–  Η οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις μνήμης υπέρ των πεσόντων στα πεδία των μαχών Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ως και η  κατασκευή και συντήρηση μνημείων πεσόντων.

– Η οργάνωση δράσεων «Υπαίθριας Αναψυχής» υπαίθρια αναψυχή περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, περιβαλλοντική, αθλητική, αναψυχής, κοινωνικής
ευαισθητοποίησης, υπό μορφή απλής εμπειρίας ή σχεδιασμένου προγράμματος, που διενεργείται ή αποκτιέται σε φυσικό περιβάλλον].