Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας

Αποτελέσματα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (15 Μαΐου 24)

Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στην οποία προσήλθαν πολλά μέλη μας. Μετά από πολλές και διαφορετικές απόψεις, προτάσεις, παρεμβάσεις μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και μελών του Συνδέσμου μας ομόφωνα κατά γενική ομολογία καταλήξαμε στα κάτωθι συμπεράσματα: 1. Θα τηρηθεί από τον Σύνδεσμο το πρόγραμμα συναντήσεων το οποίο είναι […]