Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας

Εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Συνδέσμου

Την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 από 09:00 έως 12:00 στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Συνδέσμου Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου Συλλόγων Εθν. Μητρ. Αιμοδ.: 14451). Προσφέροντας λίγο από το αίμα σου, κερδίζεις με πολλούς τρόπους : ♥ Γιατί το αίμα δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. […]