Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας

Παρουσίαση βιβλίου κ. Μιχαήλ Γούμενου

Την Δευτέρα 30 Απρ 2018, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης, στην προγραμματισμένη συγκέντρωση μελών και φίλων του Συνδέσμου μας, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μιχαήλ Γούμενου με τίτλο «Χρονολόγιο Ιστορικών – Πολιτικών – Θρησκευτικών – Οικονομικών και Κοινωνικών Γεγονότων (1100 π.Χ – 2010 μ.Χ)», ο οποίος είναι μέλος του Συνδέσμου Καταδρομέων και Ιερολοχιτών […]