Ενημέρωση Αναφορικά με την Αναδρομική Διεκδίκηση Μειώσεων Συντάξεων (για ε.α στρατιωτικούς)

Μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου μας ενημερώθηκαν από πολύ γνωστό δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης σχετικά με την δικαστική αναδρομική διεκδίκηση περικοπών συντάξεων που αφορά εν αποστρατεία στρατιωτικούς. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το μικρό ενημερωτικό σημείωμα που ακολουθεί και αποφασίσετε να συμμετέχετε στην ομαδική αγωγή που θα κατατεθεί μέχρι τις 25 Δεκ 2018 επικοινωνήστε με το τηλ.6974845444 (Σκιαδάς Νικόλαος) ή στείλτε email στο info@katadromes.gr για να ενημερωθείτε για τα περαιτέρω.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ Ν. 4051/12 ΚΑΙ Ν. 4093/12
Το Δικηγορικό Γραφείο μας εδώ και πολλά έτη έχει εξειδικευθεί στην διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων, κυρίως των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στα πλαίσια αυτά έχει ασκήσει Αγωγές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους εν αποστρατεία, και ήδη οι περισσότερες έχουν τελεσφορήσει και έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
Με την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που είχε επιβληθεί δυνάμει του Ν. 3865/2010 είναι παράνομη και αντισυνταγματική και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι όποιοι συνταξιούχοι δεν είχαν προβεί σε καμία ενέργεια διεκδίκησης μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ταύτης, ήτοι 8 Φεβ. 2017, δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικά το ποσό της ΕΑΣ που τους είχε παρακρατηθεί, παρά μόνο για το χρονικό διάστημα από την επομένη της δημοσίευσης και εντεύθεν.
Μέχρι σήμερα αναμέναμε την στάση που θα τηρούσε το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τη διακοπή της παρακράτησης του ποσού αυτού καθώς και την πιθανή επιστροφή των ποσών της ΕΑΣ που παρακρατήθηκαν, με την αυτονόητη προσδοκία ψήφισης σχετικού νόμου που θα την καταργεί, πλην όμως ουδεμία άρση της ως άνω κράτησης έχει λάβει χώρα, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να εξακολουθούν να υπόκεινται το δυσβάσταχτο βάρος των παράνομων αυτών παρακρατήσεων στις συντάξεις τους. Ο ασφαλέστερος τρόπος διεκδίκησης της αντισυνταγματικής παρακράτησης της ΕΑΣ και της επιστροφής των σχετικών ποσών από τον Φεβρουάριο 2017 και εντεύθεν είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη υπό τη μορφή Ομαδικών Αγωγών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η σχετική αγωγή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της διετούς παραγραφής.
Πρόσφατα επίσης , εκδόθηκε η υπ ’αριθμ. 3037/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι παρανόμως συντελέστηκε τόσο η περικοπή στα δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης του νόμου 4093/12 όσο και η περικοπή στις συντάξεις του νόμου 4093/12 και του 4051/12. Κατ’ επέκταση το εναγόμενο Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεώθηκε να καταβάλλει αποζημίωση στον ενάγοντα συνταξιούχο του ΙΚΑ το ποσό που αντιστοιχεί στα ποσά των περικοπών που του επεβλήθησαν μηνιαίως στην κύρια σύνταξη γήρατος που ελάμβανε, από 01.01.2013 έως 23.07.2015, περαιτέρω, δε, το ποσό ευρώ που αντιστοιχεί στα επιδόματα δώρων Χριστουγέννων Πάσχα και Αδείας που δεν του κατεβλήθησαν για το ανωτέρω διάστημα, καθώς και ένα ποσό προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης. Παράλληλα, το επίσης εναγόμενο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταδικάσθηκε να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό που αντιστοιχεί στα ποσά των περικοπών που του επεβλήθησαν μηνιαίως στην επικουρική σύνταξη που ελάμβανε από 01.01.2013 έως 23.07.2015, καθώς και ένα ποσό προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ήδη επιληφθεί του θέματος των περικοπών των Ν. 4051/12 και 4093/12 με μια σειρά αποφάσεων του στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2287- 2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 κρίθηκαν ως αντιβαίνουσες αφενός στο Σύνταγμα και αφετέρου στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Με βάση της επίμαχες διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4051/2012 μειώθηκαν αναδρομικά κατά 12% οι κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 Ευρώ και οι επικουρικές συντάξεις, με κλιμάκωση το ποσοστού μειώσεως (10%, 15% και 20%) αναλόγως του ύψους αυτών και με κατοχύρωση κατώτατου ορίου 200 ευρώ, ενώ με βάση με άρθρο 1 του Ν. 4093/12 αφενός μειώθηκαν εκ νέου, σε ποσοστά από 5% έως και 20%, οι από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία συντάξεις, που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1.000 ευρώ, αφετέρου δε καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους τα επιδόματα και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
Η Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έθεσε προ ημερών την on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης που αφορά μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σε κύριες ή επικουρικές συντάξεις (αναδρομικά). Η αίτηση απευθύνεται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή στους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή συσσώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους». Στο σημείο αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η αίτηση αυτή ΔΕΝ αποτελεί τρόπο διεκδίκησης των χρημάτων. Αυτό σημαίνει ότι όποιος καταθέτει την αίτηση ΔΕΝ λαμβάνει αυτόματα πίσω τα οφειλόμενα ποσά. Αντίθετα, ο πρακτικός σκοπός που υπηρετεί η αίτηση είναι η διακοπή της παραγραφής ΜΟΝΟ για ένα εξάμηνο. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι μέσα στο εξάμηνο θα πρέπει να κατατεθεί αγωγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, διότι μόνο με την άσκηση αγωγής διακόπτεται η παραγραφή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
Επομένως, ο μόνος ασφαλής τρόπος διεκδίκησης των προαναφερθέντων δώρων και παρακρατήσεων είναι με την κατάθεση αγωγής η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές όσο και τη διακοπή καταβολής επιδομάτων - δώρων. Για τη μείωση του κόστους και τον επιμερισμό των εξόδων προτιθέμεθα να υποβάλουμε ομαδικές αγωγές, όπως εκ του νόμου προβλέπεται. Το κόστος για κάθε ενάγοντα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα Ευρώ (40€), όπου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της διαδικασίας μέχρι το αμετάκλητο αυτής. Το ποσοστό της αμοιβής του Γραφείου μας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό πλέον ΦΠΑ (4% +ΦΠΑ) επί του επιδικασθέντος ποσού και εν τέλει εισπραχθέντος μετά των αναλογούντων τόκων.
Εφόσον επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη διεκδίκηση με το Γραφείο μας πρέπει να μας αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα της συντάξεως ετών 2013 έως 2018 (ένα σημείωμα κατ’ έτος , συνολικά 6 για όλα τα έτη).
2. Αναπροσαρμογή Σύνταξης που εκδόθηκε βάσει του νόμου 4093/2012 με ημερομηνία έκδοσης 22-01-2013.
3. Δύο αποφάσεις παρακράτησης σύνταξης από το Διευθυντή του ΓΛΚ με ημερομηνία έκδοσης 04-02-2013.
4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5. Φωτοαντίγραφο αίτησης ή και τυχόν απάντησης αναφορικά με τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις.
6. Την συνημμένη εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ ή Αστυνομία)
7. Το συνημμένο ιδιωτικό θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ ή Αστυνομία)
8. Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου κατάθεσης των χρημάτων στην Τράπεζα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *