Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΠΕΡΕΣ Απόψεις – Σκέψεις – Προτάσεις ενός Στρατηγού

Με το παρόν σημείωμά μου, θέλω ν’ αναφερθώ και να σχολιάσω επιχειρηματολογώντας, ένα πρωτόγνωρο για μένα γεγονός, το οποίο παρατηρείται την τελευταία περίπου 6ετία και έχει σχέση με τον πράσινο μπερέ.

Ένα βράδυ, παρακολουθώντας τις ειδήσεις σε κανάλι τηλεοράσεως, έκπληκτος, είδα Στρατηγό Διοικητή Μείζονος Σχηματισμού – προερχομένου βεβαίως εκ των Ειδικών Δυνάμεων – να υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας φορώντας πράσινο μπερέ.

Το παραπάνω γεγονός, εμφανίστηκε κατ’ επανάληψη στις ειδήσεις των τηλεοράσεων, με πρωταγωνιστές άλλους ανωτάτους αξιωματικούς προερχομένους από τις Ειδ. Δυνάμεις, Διοικητές Σχηματισμών κλπ. να υποδέχονται τον ΥΕΘΑ ή άλλους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Και βεβαίως, τούτο συνεχίζεται μέχρι σήμερον. Διερωτήθηκα γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Και αποφάσισα να ρωτήσω και να μάθω.

Πράγματι, από τις πληροφορίες που συνέλεξα, διαπίστωσα ότι υφίσταται προς τούτο σχετική διαταγή, η οποία εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ, και σε παράγραφο της, αναφέρει ότι: επιτρέπεται να φέρεται ΜΟΝΟ ο πράσινος μπερές (χωρίς δηλαδή τα επιρράμματα των Ειδικών Δυνάμεων) ΕΣΑΕΙ από όλα τα στελέχη που προέρχονται από τις Ειδικές Δυνάμεις, τα οποία υπηρέτησαν τουλάχιστον επί μία 10ετία σε αυτές.

Από την παραπέρα ενημέρωση που είχα, διαπίστωσα επίσης, ότι η διαταγή αυτή εκπορεύτηκε από υψηλό επίπεδο, δηλαδή μεταξύ της ηγεσίας του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ,  για να ικανοποιηθεί αίτημα ανώτατων αξιωματικών του όπλου των Τ/Θ, ώστε να δύνανται να φέρουν ακωλύτως τον μαύρο μπερέ.

Πιθανολογώ όμως, ότι με την ευκαιρία της υπόψη διαταγής, και με επέμβαση ίσως κάποιου ανώτατου αξιωματικού προερχομένου εκ των Ειδικών Δυνάμεων, παρεισέφρησε στο κείμενο της διαταγής και ερήμην της ΔΕΔ/ΓΕΣ, σχετική παράγραφος, που καθόρισε τα παραπάνω αναφερθέντα, για τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων.

Και εδώ νομίζω είναι το πρόβλημα.

Δεν μπορώ να κατανοήσω, πώς είναι δυνατόν να εκδοθεί μία τέτοια διαταγή για τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, χωρίς οι συντάκτες αυτής, να ζητήσουν τη γνώμη της ΔΕΔ/ΓΕΣ.

Και επ’ αυτών λέω τα εξής:

α.         Οι Ειδικές Δυνάμεις δεν είναι ξεχωριστό όπλο, και ως εκ τούτου η παράδοση λέει ότι, τα τιθέμενα εκτός αυτών στελέχη για οποιονδήποτε λόγο, επανέρχονται στο όπλο τους, (ΠΖ-ΤΘ-ΠΒ κλπ.) με ότι αυτό συνεπάγεται.

β.         Δεν διερωτήθηκε άραγε κανείς, πως επί τόσα χρόνια, από ιδρύσεως των ηρωικών ΛΟΚ, Μονάδων Καταδρομών, Ειδικών Δυνάμεων, μέχρι και προ 6ετίας περίπου, δεν διανοήθηκε κανείς εκ των Αρχηγών του ΓΕΣ, Υπαρχηγών κλπ., των προερχομένων εκ των Ειδικών Δυνάμεων – και υπήρξαν πολλοί Α/ΓΕΣ, Υπαρχηγοί, Ανώτατοι αξιωματικοί προερχόμενοι από τις Ειδικές Δυνάμεις – να καθιερώσει αυτό το μέτρο;

Σαφώς και δεν σκέφθηκε κανείς, γιατί ο πράσινος μπερές δεν κληρονομείται, ούτε είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκει στις Ειδικές Δυνάμεις και στο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές.

γ.         Πώς είναι δυνατόν να φέρει τον πράσινο μπερέ ΕΣΑΕΙ κάποιος, όταν με δική του βούληση μετατίθεται εκτός Ειδικών Δυνάμεων;

δ.         Πώς είναι δυνατόν να φέρει τον πράσινο μπερέ κάποιος, όταν τίθεται εκτός Ειδικών Δυνάμεων – καίτοι έχει τις προϋποθέσεις της διαταγής – διότι υπέπεσε σε ένα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή διέπραξε κάποιο σοβαρό ποινικό αδίκημα;

ε.         Τέλος, πώς μπορεί να φέρει τον πράσινο μπερέ κάποιος, έστω και αν πληροί τις προϋποθέσεις της διαταγής, όταν απομακρύνεται από τις Ειδικές Δυνάμεις λόγω διαπιστωθείσης ανεπάρκειας ή μειωμένης αποδόσεως;

Τα σπουδαιότερα όμως είναι τα παρακάτω:

Ο πράσινος μπερές δεν νοείται να φέρεται χωρίς να συνοδεύεται από τα επιρράμματα των Ειδικών Δυνάμεων, γιατί έτσι θα μοιάζει σαν «σάκος κενός». Τούτο βέβαια ισχύει για όλους, σε οποιαδήποτε θέση κι αν υπηρετούν. Αυτό μας δίδαξαν οι παλαιότεροι.

Είναι παραδεκτό νομίζω από όλους, ότι η στολή είναι ένας από τους παράγοντες, που συντελούν στη δημιουργία του πνεύματος Μονάδας κάθε όπλου.

Για σκεφθείτε πώς θα αισθάνεται ένας Διοικητής πχ. ΤΠ, αλλά και οι αξιωματικοί του, όταν στη μονάδα του υπηρετούν 3-4 στελέχη, που φέρουν τον πράσινο μπερέ, ως προερχόμενα από τις Ειδικές Δυνάμεις; Ή και αντίστροφα ακόμη, εάν ο Διοικητής φέρει τον πράσινο μπερέ;

Όλα νομίζω τα παραπάνω, πείθουν ότι είναι λάθος να φέρεται ο πράσινος μπερές από τα υπηρετούντα εκτός Ειδικών Δυνάμεων στελέχη.

Εξ’ άλλου, τα στήθη των προερχομένων εκ των Ειδικών Δυνάμεων στελεχών, κοσμούν πολλά σήματα (πτέρυγες αλεξιπτωτιστή, Υ/Κ, Σχολείου Κ/Δ κλπ.) που καταδεικνύουν την προέλευσή τους. Δεν έχουν ανάγκη επομένως της μαρτυρίας του πράσινου μπερέ. Υποψιάζομαι, ότι το όλο γεγονός δημιουργήθηκε, για να ικανοποιηθεί μία πρόσκαιρη, ακατανόητη ματαιοδοξία κάποιων, χωρίς τούτο να μελετηθεί σε βάθος.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθώ σε ένα πραγματικό γεγονός που μου συνέβη περί το τέλος Μαρτίου του 1993. Λόγω της μεταθέσεως μου από τη θέση του Διευθυντή της ΔΕΔ/ΓΕΣ, σε σχηματισμό του Γ΄ ΣΣ, μετέβην μεταξύ των άλλων, ν’ αποχαιρετήσω και τον Στρατηγό Διοικητή μείζονος σχηματισμού της Αττικής, προερχομένου εκ των Ειδικών Δυνάμεων. Μόλις εισήλθα στο γραφείο του με ρωτά: «Νίκο γιατί ακόμη φέρεις τον πράσινο μπερέ;» Στρατηγέ του απαντώ, το ΦΠ θα μου χορηγηθεί εντός 2ημέρου, και βεβαίως με τη λήψη του, θα αφαιρεθούν τα επιρράμματα και ο μπερές. Καλώς μου απαντά. Συζητήσαμε για λίγο, τον αποχαιρέτησα κι έφυγα. Υπόψη, ότι πρόκειται για ένα υπόδειγμα Στρατηγού των Ειδικών Δυνάμεων, που έχαιρε της εκτιμήσεως και του σεβασμού όλων μας. Αυτές τις θέσεις πρέσβευαν οι παλαιότεροι Στρατηγοί, κι έχει μεγάλη σημασία αυτό για όλους μας.

Στις 17 Σεπ 2013, για το υπόψη θέμα, συνέταξα και απέστειλα σχετική επιστολή στον τότε Α/ΓΕΣ, προερχομένου εκ των Ειδικών Δυνάμεων, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου σχεδόν των ανώτατων Αξιωματικών των Ειδικών Δυνάμεων της Θεσσαλονίκης, με τους οποίους επικοινώνησα τηλεφωνικά και τους ενημέρωσα.

Μετά από λίγες ημέρες με εντολή του Αρχηγού, ως μου ελέχθη, επικοινώνησε μαζί μου ένας εκ των Υπαρχηγών του, προκειμένου να με πείσει για την ορθότητα της διαταγής του ΓΕΕΘΑ.

Από τη συζήτηση που είχαμε και την επιχειρηματολογία που αντέταξα, νομίζω ότι και ο ίδιος κατάλαβε ότι η διαταγή αυτή κινείται σε λάθος κατεύθυνση, σε ότι αφορά τις Ειδικές Δυνάμεις. Έκτοτε δεν έγινε τίποτα απολύτως, και το θέμα παραμένει ως είχε.

Θα προέτρεπα, όλα τα ανώτατα εν ενεργεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, να κατανοήσουν ότι οι αντιλήψεις που επικράτησαν να φέρεται ο πράσινος μπερές – χωρίς τα επιρράμματα – είναι λαθεμένες και θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να δώσουν το καλό παράδειγμα, για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο.

Η ΔΕΔ/ΓΕΣ, εφόσον υιοθετεί τα παραπάνω, μπορεί κατά την κρίση της, να αξιοποιήσει το παρόν σημείωμα μου και με τη συναίνεση των εν ενεργεία ανωτάτων στελεχών, να κινηθεί προς την κατεύθυνση άρσης του φαινομένου (κατάργηση ή τροποποίηση της διαταγής του ΓΕΕΘΑ).

Δεκτός κάθε καλοπροαίρετος σχολιασμός από όπου κι αν προέρχεται.

Αντιστράτηγος (ε.α.) Καλλέας Νικόλαος

———————————————————————————————————————————–

Το επιμύθιον της προσπάθειάς μου, για τον πράσινο μπερέ.

https://www.katadromes.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%b9%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/

Σημείωση: Κάντε κλίκ πάνω στον προηγούμενο σύνδεσμο (link) για να διαβάσετε το άρθρο

«Το επιμύθιον της προσπάθειάς μου, για τον πράσινο μπερέ»

του Αντιστρατήγου ε.α Νικόλαου Καλλέα 

30 Comments

 1. Ως συντάκτης των 2 κειμένων – κυρίως κειμένου και επιμυθίου – με λύπη διαπιστώνω ότι, οι τρεις (3) συνάδελφοι των σχολίων, με ημερομηνίες 11, 12 και 14 Φεβ 2018, δεν μελέτησαν και δεν κατενόησαν το πνεύμα με το οποίο συντάχθηκαν τα παραπάνω κείμενα.
  Σεβαστές οι απόψεις και θέσεις του καθενός, πλην όμως δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές με αίολα και αστήρικτα επιχειρήματα.
  Δεν είναι δυνατόν, από την μια να λέει κάποιος π.χ ότι:
  “συμφωνεί με την ορθότητα των απόψεων του Στρατηγού,” και πιο κάτω ο ίδιος να διαφωνεί, επειδή σε κάποιο σχόλιο ένας άλλος συνάδελφος, έχει μια διαφορετική από τη δική του άποψη.
  Δεν ήθελα να προβώ στο παρόν σχόλιο, αλλά αναγκάζομαι να το πράξω, επειδή από παρανόηση ο κ. Σκιαδάς δεν έκλεισε το όλον θέμα μετά το επιμύθιόν μου, ύστερα από 8 περίπου μήνες δημοσίευσής του.
  Τονίζω όμως και πάλι, όπως αναφέρω και στο επιμύθιόν μου, ότι υπεύθυνοι για το υπόψη πρόβλημα, είναι τόσο αυτοί που το εδημιούργησαν, όσο και αυτοί που το στηρίζουν, ανώτατοι συνάδελφοι των Ειδικών Δυνάμεων.
  Λοιπά στο επιμύθιόν μου.

  Σας ευχαριστώ όλους.
  Νικόλαος Καλλέας Αντιστράτηγος ε.α

 2. Συνάδελφε κύριε Σουλή,
  Συ είπας. Να ένας ακόμη λόγος, γιατί δεν πρέπει να φέρεται ο πράσινος μπερές εκτός καταδρομών. Για να αποφύγουν οι καταδρομείς, την εμπάθεια, ακόμη και τη ζηλοφθονία και να μην προκαλούν τους άλλους αξιωματικούς του πεζικού. Αλλά είπαμε. Απαιτείται σοβαρότητα και προπαντός σεμνότητα.

 3. ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΟΥ, ΕΠΕΙΣΘΕΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Κ. ΚΑΛΛΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
  ΟΜΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ “ΜΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑ” Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ, ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΠΩ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ.
  “ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΠΕΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ” ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΟΝ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΕΡΕ” ΑΦΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ……………………………

  1. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του Στρατηγού. Η διαταγή του ποιος μπορεί να φέρει τον πράσινο μπερέ μετά την αποχώρησή του από τις Ειδικές Δυνάμεις είναι σαφής. Σεβαστές οι απόψεις, αλλά για ποιο λόγο κάποιοι συνάδελφοι ”μη Καταδρομείς΄΄ ενοχλούνται από τον πράσινο μπερέ όταν φέρεται από έμπειρους καταδρομείς σε υπηρεσίες εκτός Ειδικών Δυνάμεων. Ο Καταδρομέας είναι στάση ζωής. Το πνέυμα του ”Κομάντος” τον συνοδεύει έως τον θάνατό του παγκοσμίως. Υπηρέτησα σε επιτελείο Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στον Έβρο (όχι μόνο εγώ αλλά και ο σημερινός Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ και σημερινός Διοικητής Αερομεταφερόμενου Σχηματισμού και αρκετοί άλλοι) ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΕΡΕ και τυγχάναμε της πλήρους εκτιμήσεως των συναδέλφων ετέρων όπλων και φυσικά των Προισταμένων μας, αφού με το πνεύμα των ΛΟΚ, δουλεύαμε εκτός ωραρίου σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας, όταν οι περισσότεροι ήταν καρφωμένοι στα ρολόγια λες και η υπηρεσία είναι Εφορία που κλείδώνει στις 14:30 και ανοίγει το επόμενο πρωί. Δεν συζητάμε δε το δέος που προκαλεί ο Καταδρομέας (σε οποιαδήποτε ηλικία) στα τεστ Σωματικής Δοκιμασίας. Υπαξιωματικοί και οπλίτες σχολιάζανε (ως θρύλο) Ταξίαρχο-”πρώην” Καταδρομέα ο οποίος Διοικούσε Μ/Κ Ταξιαρχία ότι έπαιρνε τις περισσότερες έλξεις στο μονόζυγο από όλα τα στελέχη και οπλίτες της Ταξιαρχίας. Ο πράσινος μπερές είναι βαρύς και υποχρέωση οποιουδήποτε δικαιούται να τον φέρει είναι να αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι ΑΡΙΣΤΟΣ στην εργασία του και στις δυσκολίες.

 4. για τον μπερε μαλλον δεν σας πληροφορησαν σωστα καθως ηταν 10 εγινε 15 και προσφατα 18 τα χρονια που επρεπε να υπηρετησει καποιος στις Ειδικες Δυναμεις για να συνεχισει να φερει τον μπερε και εκτος, ομως αυτος που μοχθησε, ιδρωσε και ματωσε για να τον παρει και τον τιμησε οσο τον υπηρετησε δεν μπορει να τον χανει οταν για οποιονδηποτε λογο,πλην παραπτωματων, βρεθει εκτος μοναδων ΕΔ (μην ξεχνατε πως στελεχη μπορει να μετατεθουν και απο την διευθυνση του οπλου τους εκτος ΕΔ ασχετως επιθυμιας) , βεβαια τα στελεχη που εχουν βρεθει σε αυτη την δυσαρεστη θεση γνωριζουν πως δεν αρκει ενας μπερες για να αποδειξει ποιοι ειναι και τι αξιζουν, φτανει να το γνωριζουν οι συναδελφοι που συνεργαστηκαν μαζι τους,αλλα αυτο αποτελει μια αναγνωριση της προσφορας και των θυσιων τους…αν πραγματικα θελουν να τιμουν τον μπερε πρεπει να φιλτραρουν και σε ποιους αποπονεμεται αρχικα…(δεν ειναι λιγες οι φορες που η γραμμη για την “αποδοση” ενος σχολειου ερχεται απο πιο ψηλα, για να μην αναφερθω στο θεμα με τους εφεδρους…)

  1. Αγαπητέ Κώστα, ως προς την αρχική σου παρατήρηση σε πληροφορώ ότι έχει ληφθεί υπόψη και θα το καταλάβαινες αν διάβαζες και “Το επιμύθιον της προσπάθειάς μου, για τον πράσινο μπερέ.”(νεώτερο άρθρο) του υπόψη αρχικού άρθρου, γραμμένο πάλι από τον ίδιο συντάκτη (Αντγο ε.α Καλλέα Νικόλαο). Επίσης για λόγους αρχής καλό θα ήταν – προσωπική μου άποψη – να υπέβαλες το σχόλιο σου με πλήρη στοιχεία (λείπει το επώνυμο σου) καθόσον η “ανωνυμία” δεν συνάδει με την λεβεντιά της όποιας άποψης, μπορεί να εκφράσει ο οποιοσδήποτε χωρίς σκοπιμότητα και εμπάθεια, εκθέτοντας αντικειμενικά τις θέσεις του, με αναφορές σε πραγματικά γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα, ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και δυνατότητα κρίσης από όλους τους αναγνώστες.
   Νικόλαος Σκιαδάς, Ανχης ε.α Ειδ. Δυνάμεων, Υπεύθυνος επικοινωνίας Συνδέσμου ΚΔ & Ιερολοχιτών Μακεδονίας.

  2. Όσον αφορά την ανωνυμία του συναδέλφου, αν είναι εν ενεργεία, είναι κατανοητό πιστεύω διότι δεν πρέπει να στοχοποιηθεί. Ασφαλώς στον χώρο των Ειδικών Δυνάμεων όλοι μας συναντήσαμε Αξιωματικούς που λόγω του επαγγελματισμού τους προβήκανε σε αδιάβλητες διαδικασίες-χωρίς να δεχτούν παρεμβάσεις έξωθεν-αναφορικά με την επιλογή προσωπικού στις Ειδικές Δυνάμεις. Σχετικά με την απόδοση όμως Αξιωματικών από τις Ειδικές Δυνάμεις στο όπλο τους, καλό είναι να μην εθελοτυφλεί κανείς μας. Οι περισσότεροι Αξιωματικοί το ζήσανε. Σημερινοί Αξιωματικοί που τυγχάνει να είναι Διοικητές Μονάδες Ε.Δ. έχουν αποδοθεί στο παρελθόν μία και δύο φορές για λόγους άσχετους με παραπτώματα ή ικανότητας. Είναι γνωστά αυτά στο πανελλήνιο. Δεν θα πλατιάσω επ’ αυτού από σεβασμό προς τους συναδέλφους (εννοώ ονόματα και καταστάσεις). Όλοι γνωρίζετε ότι αποδόθηκαν στελέχη ικανότατα και με ιστορία μόνο και μόνο επειδή κάποια φυλλάδα ανέφερε τα ονόματά τους διεβάλλοντάς τους με συκοφαντικά μυθεύματα. Οι κύριοι που στα προηγούμενα σχόλια γράφουν ότι στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων αποδίδονται για παραπτώματα και σωματική ικανότητα-μάλλον δεν είδαν ποτέ την αλήθεια κατάματα. Ξέρουν οι ίδιοι ότι ανίκανα στελέχη παρέμεναν για χρόνια στον χώρο λόγω ”πολιτικής πλάτης” . Αν όλα ήταν ξεκάθαρα τότε όταν κάποιο στέλεχος ήταν ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ από την Διεύθυνση για απόδοση, ας του γινόταν πρώτα έλεγχος για το παράπτωμά του και έλεγχος Σωματικής Δοκιμασίας και αν πραγματικά δεν πληρούσε τα κριτήρια-ουδείς δεν θα παραπονιόταν. Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι έννοια που συνάδει με το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Όποιος θεωρεί ότι η διαδικασία γίνεται με διαφάνεια ας βγει να το τεκμηριώσει, διότι είναι γνωστό ότι η απόδοση γίνεται ερήμην του στελέχους και πλέον δεν υπάρχει ούτε καν επιτροπή εξέτασης του στελέχους.(Κάποτε υπήρχε-τώρα έχει καταργηθεί και αυτό)

 5. Σεβαστες οι αποψεις και θεσεις των προισταμενων μου. Σεβαστειτε ομως και μια διαφορετικη αποψη: Αν αυριο το πρωι γινει εφαρμογη της Παγιας Διαταγης για την αθλητικη δοκιμασια των στελεχων και οπλιτων που υπηρετουν αυτη τη στιγμη στις Μοναδες Ειδικων Δυναμεων, ποσοι θα πρεπει να άποδοθουν στα οπλα τους? Γυρω στο 40%. Τους βλεπατε τοσα χρονια που εισασταν Διοικητες: Υπερβαροι με κοιλιες και μαγουλα. Τους ζησαμε. Τους βλεπουμε σε φωτογραφιες απο Μοναδες. Διοικητες Μοναδων περιφεροντουσαν οι οποιοι δεν εδυναντο να παρουν ουτε μια ελξη στο μονοζυγο. Και ξερουμε ολοι μας οτι στελεχη ικανοτατα βρεθηκαν εκτος Ειδ. Δυναμεων οχι για παραπτωματα ουτε απο αδυναμια. Ισα ισα που δεν τους γνωστοποιηθηκε ουτε καν ο λογος αποδοσης. Πρωτα να φτιαξουν οι σημερινοι εν ενεργεια καταδρομεις τα εκ των εσω. Μπορει να μην ημουν αρεστος με την αποψη μου αλλα θεωρω τον εαυτο μου Λοκατζη για να λεω αντρικια τις αληθειες. Αποδεχομασταν ολοι τις κοπελιτσες με τους πρασινους μπερεδες που καθοντουσαν 10 και 15 χρονια μεσα στα επιτελεια χωρις να γνωριζουν τι παει να πει νυκτερινη εκπαιδευση και μας πειραξε ο Υποστρατηγος θρυλος των ΛΟΚ που φορουσε πρασινο μπερε οταν ητο Διοικητης της ΣΣΕ το 2000.

 6. Αγαπητέ μου φίλε και Συνάδελφε Νίκο,

  Θέλοντας να σχολιάσω τις σκέψεις και προτάσεις που αναγράφεις στο σημείωμά σου, σχετικά με «το φέρειν πράσινο μπερέ» από απομακρυνόμενους από τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ένεκα οιουδήποτε λόγου ή αιτίας σου εξομολογούμαι ανεπιφύλακτα και τις δικές μου σκέψεις επί του θέματος:

  1. – Κατ’ αρχήν ασπάζομαι απόλυτα τις απόψεις και προτάσεις σου τις οποίες πρόβαλες με λογική επιχειρηματολογία και σε ανώτατο κλιμάκιο του Στρατού, χωρίς να ακουστείς και χωρίς να πάρεις αιτιολογημένη και ουσιαστική απάντηση, παρά μόνο σιωπηρώς ότι «θα δούμε το θέμα, όπως …… τόσα και τόσα άλλα παρεμφερή θέματα ειδώθηκαν μέχρι σήμερα». Ίσως δεν κατανόησαν ποτέ την σημασία του πράσινου μπερέ, όταν τον φέρουν οι Λοκατζήδες, πιθανώς ή μάλλον τον έφεραν όταν υπηρετούσαν, για λίγο ή πολύ, στις τάξεις των Ειδικών Δυνάμεων, τον φορούσαν και μόνο για «φιγούρα και προβολή».

  2. – Διερωτώμαι, λίγο τους πέφτει το τιμημένο και εξ ίσου στεφανοστόλιστο, δοξασμένο και αιματοβαμμένο πηλίκιο του ανωτάτου ή ανωτέρου ή κατωτέρου Έλληνα Αξιωματικού. Δεν καταλαβαίνω τι παραπάνω τους προσφέρει παρατύπως να εμφανίζονται με «πράσινο μπερέ».

  3. – Όταν υπηρετούσαμε στις ένδοξες Ειδικές Δυνάμεις και κυρίως υπό την σκιά του «Πράσινου Μπερέ», με μόνο σκοπό διατήρηση μνήμης της γεμάτης ηρωισμούς ένδοξης ιστορίας από δημιουργίας τους στους αγώνες της Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής, προτρέπαμε τους Κομάντος να κραυγάζουν με υπερηφάνεια το σύνθημα «ψηλά ο Πράσινος Μπερές». Το φώναζαν δυνατά, το πίστευαν και το ενστερνίζονταν και το αποτέλεσμά του ήταν, όλοι οι Έλληνες συμπολίτες μας να θεωρούν τους άνδρες που φέρουν τον Πράσινο Μπερέ «ότι είναι ικανοί για όλα», πράγμα που παραληρούν σε κάθε εμφάνιση τμήματος Λοκατζήδων.

  4. – Σήμερα τι διδάσκει και σε τι προτρέπει στους άνδρες που διοικεί ο εκτός των Ειδικών Δυνάμεων αξιωματικός που φέρει παράτυπα τον Πράσινο Μπερέ ; Αλλά και σε τι αποσκοπούσε αυτός (ο οποιοσδήποτε) που έδωσε τέτοια «αμαρτωλή» διαταγή να αλλοιώσει τη στολή ; Γνώριζε άραγε την ιστορία και την συναισθηματική αξία του Πράσινου Μπερέ ;

  Έχω πολλά ακόμα να πω, περιορίζομαι όμως μόνο στα παραπάνω και «οι έχοντες κόκκον νούν νοηθήσονται».

  Με πολλή συναδελφική και ειδικά συμμαθητική αγάπη.

  Πασχ. Δημητρακάκης
  Αντγος ε.α.

 7. Συγχαίρω τον Στρατηγό Καλλέα Νικόλαο, που ανέδειξε το θέμα του πράσινου μπερέ, που φέρουν στελέχη εκτός Ειδικών Δυνάμεων, καθώς και δια τις ορθότατα διατυπωμένες απόψεις του, με τις οποίες συμφωνώ.
  Τον πράσινο μπερέ φορούσαν οι ηρωικοί πολεμιστές των θρυλικών ΛΟΚ και όταν κατέλαβαν Ανώτατες θέσεις στην Ιεραρχία, δεν διανοηθήκαν να συνεχίσουν να φέρουν τον πράσινο μπερέ.
  Νέοι Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων, σεβαστείτε τους ηρωικούς ΛΟΚ- Καταδρομείς και μην δέχεστε την παραχάραξη της Ιστορίας μας.
  Αυτοί δε που φέρουν καταχρηστικά τον πράσινο μπερέ, ας μη περιμένουν να ακούσουν «ΕΥΓΕ». Μάλλον το αντίθετο θα ακούσουν.

  Χαρπαντίδης Δημήτριος
  Ταξίαρχος
  Τάξεως 1954

 8. Έχοντας την τύχη να υπηρετήσω δύο φορές κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στις Ειδικές Δυνάμεις υπό τας διαταγάς του καταξιωμένου Αντγου ε.α. Καλέα Νικολάου, ξέρω απολύτως τις απόψεις του και την θεώρησή του για το καλό και τη διατήρηση του πνεύματος των Ειδικών Δυνάμεων δια μέσου των χρόνων. Δεν θα μπορούσε κανένας να έχει αντίθετη άποψη από τα αναγραφόμενα στο σημείωμά του, πλην όμως πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ότι στις ημέρες μας δεν είναι η μόνη εκτροπή του τιμημένου πράσινου μπερέ. Δυστυχώς τον φέρουν και άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν για έξι ή δέκα έξι μήνες και παρελαύνουν επισήμως με αυτόν μπροστά από την στρατιωτική ηγεσία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος με εμφάνιση πολλές φορές γραφικότητας. Ο πράσινος μπερές και τα διακριτικά των Ειδικών Δυνάμεων, όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου συμβαίνει, θα πρέπει να φέρονται μόνο από τους Αξιωματικούς και οπλίτες που μοχθούν υπέρμετρα στις μονάδες και τα επιτελεία των Ειδικών Δυνάμεων. Θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί η ευκαιριακή διαταγή για χρήση του πράσινου μπερέ από στελέχη εκτός Ειδικών Δυνάμεων σε οποιονδήποτε βαθμό.

 9. Τελικά υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από την εποχή στην οποίαν αναφέρεται ο Στρατηγός Καλλέας. Ανεπίσημα βέβαια, αλλά δημοσιευμένο: http://www.militaire.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AD-%CF%80/

 10. Επειδή είμαι νεώτερος του πλείστου των ήδη προλαλησάντων, θεωρώ πλεονασμό να εκφέρω παρόμοιες απόψεις και φυσικά να προσυπογράψω τα λεγόμενα του Στρατηγού.
  Εμείς όμως οι των μικροτέρων Τάξεων, δυστυχώς γνωρίζουμε το φαινόμενο και το ανοσιούργημα με ονοματεπώνυμα.
  Και δυστυχώς, εκτός ελαχίστων, όσοι έφεραν τον μπερέ όντες σε θέσεις εκτός Ειδικών Δυνάμεων, ήσαν κυρίως αυτοί οι οποίοι προεκάλεσαν την έκδοση τέτοιων διαταγών και μάλιστα υπηρέτησαν τις, όπως συνηθίζω να γράφω και όχι στις, Ειδικές Δυνάμεις “αβρόχοις ποσί”.
  Ελπίζω να εισακουσθεί.
  Με σεβασμό,
  Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης, ΣΣΕ 1979.

 11. Κατ’ αρχήv, θέλω να συγχαρώ το Στρατηγό ε.α. κ. Νικόλαο Καλλέα, που με δική του πρωτοβουλία, έγινε γνωστή στην πλειοψηφία των Καταδρομέων (πρώην και νυν), η σχετική απόφαση της Στρατιωτικής Ηγεσίας σύμφωνα με την οποίαν ο «Πράσινος Μπερές» μπορεί να φέρεται από τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία, κατά το παρελθόν υπηρέτησαν τουλάχιστον για δέκα (10) έτη στις Δυνάμεις Καταδρομών (σήμερα Ειδικές Δυνάμεις) και στη συνέχεια αποχώρησαν από αυτές, είτε οικειοθελώς, είτε για άλλους λόγους.
  Ο «Πράσινος Μπερές», μαζί με τα επιρράματα της Στολής «Δυνάμεις Καταδρομών», «Ο Τολμώv Νικά» και «Ο Θυρεός του Ιερού Λόχου», στον δεξιό βραχίονα, κοσμούν όλα μαζί τη Στολή του Καταδρομέα και φέρονται ομοιόμορφα από όλους (Αξιωματικούς και Οπλίτες), για όσο διάστημα και «ΜΟΝΟ», έχουν την Τιμήν να υπηρετούν στις Επίλεκτες αυτές Μονάδες.

  Ο Θρύλος και η Ιστορία του Πράσινου Μπερέ μαζί με τα επιρράματα της Στολής, έχουν Ιστορία που γράφτηκε με θυσίες και Αίμα, στο Γράμμο, το Βίτσι, τον Πάρνωνα, τον Πενταδάκτυλο και την Κερύνεια της Κύπρου και είναι χρέος και καθήκον μας, να τα παραδώσουμε στους νεότερους για την Ιστορική συνέχεια.
  Με το Στρατηγό, έχουμε συνυπηρετήσει πλέον από δύο (2) δεκαετίες στις Δυνάμεις Καταδρομών Ελλάδος και Κύπρου και είχα εκτιμήσει ιδιαίτερα την Επαγγελματική του Κατάρτιση, την αγάπη για τις Καταδρομές και την συνεχή προσπάθειά τοu για την ανάπτυξη του Καταδρομικού Πνεύματος, πάντοτε με το παράδειγμά του.
  Αγαπητέ Νίκο, συμφωνώ και προσυπογράφω τις στοχευμένες και απόλυτα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και επισημάνσεις σου σχετικά με τον «Πράσινο Μπερέ» και ευελπιστώ δε ότι η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ), θα χειρισθεί ανάλογα το θέμα για την τροποποίηση της σχετικής απόφασης.
  Ζαφείριος Δεμέστιχας, Υποστράτηγος ε.α.

 12. Επιτέλους ένα δυνατό άρθρο-λύση για το γνωστό θέμα.
  Ο Στρατηγός Ν. Καλλέας αναδεικνύει με σαφήνεια το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε με τη διαταγή του ΓΕΕΘΑ “Για το ποιοι πρέπει να φέρουν τον Πράσινο Μπερέ”.
  Συγχαίρω τον Στρατηγό για τις τεκμηριωμένες και ορθότατα διατυπωμένες Απόψεις-Προτάσεις του, με τις οποίες ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ.
  Πιστεύω ότι η ηγεσία των Ειδικών Δυνάμεων θα πράξει ό,τι απαιτείται προκειμένου η προαναφερθείσα διαταγή να ανακληθεί.
  Με τιμή
  Δημ. Χολέβας
  Σχης ε.α.

 13. Συγχαίρω τον φίλο μου Αντ/γο Νίκο Καλλέα που είχε την πρόνοια να αναδείξει το σοβαρό θέμα του φέρειν τον πράσινο μπερέ.
  Είχα την ευτυχή συγκυρία να υπηρετήσω υπό τις Διαταγές παλαιών αξιωματικών των Μονάδων Καταδρομών που είχαν λάβει μέρος σε πολλούς Εθνικούς Αγώνες και ήταν καταξιωμένοι στην ελληνική κοινωνία. Αυτοί οι αξιωματικοί όταν ανήλθαν στα ανώτατα αξιώματα και έχοντας αποχωρήσει από τις Μονάδες Καταδρομών, πότε δεν σκέφτηκαν μέσω της υπηρεσίας τους να θεσπίσουν μέτρο που να τους επιτρέπει να φέρουν τον πράσινο μπερέ. Θέλω να πιστεύω ότι η Διαταγή να φέρουν τον πράσινο μπερέ αξιωματικοί εκτός Ειδικών Δυνάμεων να μην έχει άλλη σκοπιμότητα πέραν της ιδιοτελούς προβολής εκάστου.
  Τέλος θα ήθελα να παρακαλέσω την ηγεσία των Ειδικών Δυνάμεων να αποσύρει την εν λόγω Διαταγή.
  Με εκτίμηση,
  Δημήτρης Φαραώνης
  Υπόστράτηγος ε.α.

 14. Επικροτώ απόλυτα τις προτάσεις-απόψεις του συμμαθητού και φίλου μου Αντγου ε.α. Νικ.Καλλέα για το ποιοί θα πρέπει να φορούν τον Πράσινο Μπερέ. Ο Στρ/γός Νικ.Καλλέας, υπηρετήσας επί πολλά έτη στις Ειδικές Δυνάμεις, τεκμηριώνει με στοιχεία που δεν χρήζουν καμιάς αμφιβολίας ότι ο Πράσινος Μπερές φέρεται μόνο από τους υπηρετούντες στις Ειδικές Δυνάμεις. Γι΄ αυτό οι αρμόδιοι στο ΓΕΣ θα πρέπει να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί η απόφαση που έλαβε, προ εξαετίας, η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ. Όσοι λοιπόν φορούν αδικαιολόγητα τον Πράσινο Μπερέ προσβάλουν την ένδοξη ιστορία του και απλώς ικανοποιούν την ματαιοδοξία και επιδειξιομανία τους.
  Με σεβασμό και αγάπη
  Κων/νος Παπαγρηγορίου Υπ/γος ε.α.

 15. Αγαπητέ Στρατηγέ Νίκο Καλλέα,
  διάβασα το άρθρο σου και δε σου κρύβω ότι ξαφνιάστηκα όταν πληροφορήθηκα ότι ανώτατοι αξιωματικοί που υπηρέτησαν στις Ειδικές Δυνάμεις συνέχισαν να φέρουν τον πράσινο μπερέ μετά την απομάκρυνσή τους από αυτές και την ένταξή τους στο όπλο από το οποίο προέρχονταν.

  Μου έκανε επίσης μεγάλη εντύπωση ότι το ΓΕΕΘΑ, πριν από μια εξαετία περίπου, εξέδωσε σχετική διαταγή που καθόριζε τη δυνατότητα σε πρώην στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων να μπορούν να φέρουν αντί του μπερέ ή πηληκίου του όπλου από το οποίο ανήκαν, τον πράσινο μπερέ βάσει κάποιων προϋποθέσεων.

  Είχα την τύχη και την τιμή να υπηρετήσω στις Ειδικές Δυνάμεις για περίπου είκοσι συνολικά χρόνια σε διάφορους βαθμούς.Αποδόθηκα τρεις φορές στο όπλο μου, ουδέποτε όμως σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να φέρω τον πράσινο μπερέ. Τούτο κατά τη γνώμη μου θα ήταν ιεροσυλία στην ιστορία και τις παραδόσεις των Ειδικών Δυνάμεων και ντροπή για εμένα.

  Τέλος θα αναφέρω ένα περιστατικό, σχετικά με τον πράσινο μπερέ, που μου έκανε αλγεινή εντύπωση.
  Αν ενθυμούμαι καλά, το έτος 2000 ή 2001 είχα προσκληθεί να παραστώ στην ορκωμοσία των νέων Ανθυπολοχαγών της ΣΣΕ. Ο τότε διοικητής της Σχολής, προερχόμενος από τις Ειδικές Δυνάμεις, κατά την τελετή της ορκωμοσίας παρουσία του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, πολλών στελεχών της Κυβέρνησης και όλων σχεδόν των στελεχών της Ιεραρχίας του στρατού ξηράς έφερε τον πράσινο μπερέ και όχι το πηλήκιο του όπλου από το οποίο προέρχονταν. Το γεγονός σχολιάστηκε ιδιαίτερα καυστικά από πολλούς συνταξιούχους στρατιωτικούς. Απ’ότι πληροφορήθηκα στη συνέχεια είχε ζητήσει από τον τότε Αρχηγό του ΓΕΣ (συμμαθητή μου) την προφορική άδεια του να μπορεί να φέρει τον πράσινο μπερέ κατά την διάρκεια της παραμονής του ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση
  Δημ. Κυρίτσης
  Αντιστράτηγος ε. α

 16. Όχι μόνο συμφωνώ, αλλά και επικροτώ τις σκέψεις, τα επιχειρήματα και τις προτάσεις του συμμαθητού και φίλου μου Αντ/γου (Ε.Α.) Καλλέα Νικολάου επί του θέματος, που αφορά την ισχύουσα διαταγή (από ποιους πρέπει να φέρεται ο πράσινος μπερές).
  Ο πράσινος μπερές εκφράζει την ιστορία και το πνεύμα του Σώματος των Καταδρομών και οι Αξ/κοι που υπηρετούν σε αυτό, το τιμούν με αγάπη και αξιοπρέπεια, όπως του αξίζει. Οι απερχόμενοι και ευρισκόμενοι εκτός του Σώματος Αξ/κοι δεν πρέπει και δεν μπορούν να φέρουν τον μπερέ, διότι μειώνουν και προσβάλουν την ιστορία και το πνεύμα του Σώματος που υπηρέτησαν.
  Κατόπιν των παραπάνω, εναπόκειται στην ΔΕΔ/ΓΕΣ αλλά και στους εκάστοτε Αρχηγούς ΓΕΣ, που υπηρέτησαν ή θα υπηρετήσουν (προερχόμενοι από το Σώμα Καταδρομών)στη θέση αυτή, να προβούν στις δέουσες ενέργειες, ώστε να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί η ισχύουσα αυτή διαταγή, η οποία ένα μόνο σκοπό εξυπηρετεί: την προβολή και όχι τις αρχές και τις αξίες του Σώματος των Καταδρομών.
  Προτείνεται επίσης, ανεξάρτητα από την ισχύ της διαταγής, οι ευρισκόμενοι εκτός Καταδρομών Αξ/κοι να μη φέρουν τον μπερέ, διότι τότε μόνο θα είναι αντάξιοι του Σώματος που υπηρέτησαν και θα σέβονται την ιστορία του, διαφορετικά θα απολαμβάνουν μόνον την αυτοπροβολή τους.

 17. Ο στρατηγός Νικόλαος Καλλέας είναι καταξιωμένο στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων, τις ικανότητες και το πνεύμα του οποίου γνωρίζω πολύ καλώς, καθώς είχα την αγαθή τύχη να τον έχω δύο φορές διοικητή.
  Θεωρώ τεκμηρτιωμένες τις απόψεις του, του φέρειν τον πράσινο μπερέ και συμφωνώ απολύτως με αυτές.
  Προσωπικά πιστεύω ότι αποτελεί προσβολή του Πεζικού ο τρόπος που φέρουν το μπερέ σήμερον, τα αποχωρούντα από τις Ειδικές Δυνάμεις στελέχη των.
  Υπ’ όψιν ότι δεν κερδίζουν τον αγώνα μόνες των οι Ειδικές Δυνάμεις, αλλά απαιτούνται και μονάδες Πεζικού άριστα εξοπλισμένες, εκπαιδευμένες και πειθαρχημένες.
  Η ΔΕΔ/ΓΕΣ πρέπει επειγόντως να προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε ο τρόπος του φέρειν το μπερέ να επανέλθει στο παλαιό ορθόν καθεστώς.
  Με σεβασμό.

 18. Είναι σωστή η αναφορά και η αντίθεση του Στρατηγού, για τη χρήση του πράσινου
  μπερέ, χωρίς τον συνδυασμό με τα καθιερωμένα επιρράμματα της στολής, που
  επιβεβαιώνουν την αποκλειστική υπηρεσία των στελεχών στις Ειδικές Δυνά-
  μεις του Στρατού Ξηράς.
  Ο διαχωρισμός στη χρήση των στοιχείων της στολής, δεν ενισχύει τη σημασία της
  απόφασης των στελεχών ότι “Ο Τολμών Νικά” ενεργώντας με κάθε θυσία, ως ενι-
  αία δύναμη, όπως είναι και όπως φαίνεται με τη στολή, για την επιτυχία που της
  ανατίθεται.
  Συνεπώς η διαταγή χρήσης μόνο του “Πράσινου Μπερέ, για την εικόνα εμφάνισης
  του χρήστη, που βρίσκεται εκτός Ειδικών Δυνάμεων, αποτελεί απλώς ένα “δάνειο”
  προσωπικής ικανοποίησης, για το “θεαθήναι τοις ανθρώποις”, αδιαφορώντας για
  τις αποκαρδιωτικές εντυπώσεις σ’αυτούς που υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις
  και φέρουν την πλήρη στολή.
  Με τιμή
  Γεωργίου Γεώργιος Υποστράτηγος(ε.α.)

 19. Στρατηγέ , με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό σας αλλά και στα πρόσωπα όλων εκείνων που είχαν την τύχη και την τιμή να φορέσουν τον πράσινο μπερέ , καθώς και στα εν ενεργεία στελέχη που σήμερα υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις, θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη επί του θέματος στο οποίο αναφέρεστε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, για τους λόγους που πολύ εύστοχα αναφέρετε. Ο πράσινος μπερές πρέπει να φέρεται μόνο από εκείνους θέλουν και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μονάδων και σχηματισμών των ειδικών δυνάμεων. Όταν κάποιος , με τη θέλησή του ή όχι , φύγει από αυτές θα πρέπει να παραδίδει τον μπερέ. Πρέπει να το παραδώσει στον αντικαταστάτη του , ο οποίος θα προσπαθήσει για την πρόοδο των Ειδικών Δυνάμεων. Το στέλεχος που θα επανέλθει στο όπλο του , θα πρέπει να κερδίσει την εκτίμηση των προϊσταμένων και υφισταμένων του, με την προσπάθειά του , τον επαγγελματισμό του και τον χαρακτήρα του και όχι με τον πράσινο μπερέ. Επ’ αυτού καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία, αφοί τρις φορές υπηρέτησα στο όπλο μου .Ο αξιωματικός που αγάπησε πραγματικά τις Ειδικές Δυνάμεις, όσο είναι σε αυτές προσπαθεί να τιμά τον πράσινο μπερέ και αν φύγει προσπαθεί να επανέλθει για να τον φορέσει ξανά. Πέραν των όσων αναφέρατε θα ήθελα να αναφέρω ότι το στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων, ακόμη και όταν βρεθεί εκτός αυτών, θα πρέπει να αποτελεί τον πρεσβευτή αυτών.Νομίζω όταν η απομάκρυνση γίνεται μετά από επιθυμία ή αδυναμία, μπορεί να εκθέσει τις Ειδικές Δυνάμεις.Τελειώνοντας, πιστεύω ότι η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων θα πρέπει να ελέγχει όλα τα στελέχη που φέρουν τον πράσινο μπερέ. Η διάχυση του πράσινου μπερέ, εγκυμονεί κινδύνους απαξίωσης του, από τα στελέχη επέλεξαν να υπηρετούν εκτός των Ειδικών Δυνάμεων ή αποβλήθηκαν από αυτές.
  Με σεβασμό.

 20. Σε Δημοσίευμα του ο εκλεκτός ε.α. Αντγος Νικ. Καλλέας, προερχόμενος από τις Ειδικές Δυνάμεις, διαμαρτύρεται και θεωρεί απαράδεκτο να φέρουν τον Πράσινο Μπερέ, Αξιωματικοί (πρώην Καταδρομείς) που δεν υπηρετούν πλέον στις Ειδικές Δυνάμεις. Μάλιστα, αναφέρει ο Στρατηγός ότι, υπάρχει σχετική διαταγή του ΥΕΘΑ εδώ και έξι χρόνια.
  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Καλλέα, είναι απαράδεκτο, αδικαιολόγητο και επιζήμιο για το γόητρο των Ειδικών Δυνάμεων( Θρυλικών Λ.Ο.Κ.). Οι δε δικαιολογητικές σκέψεις που παραθέτει είναι λεπτομερείς, στοχευμένες και πλήρως αιτιολογημένες.
  Πρέπει, κατά την γνώμη και την δική μου, οι ε.ε. Στρατηγοί των Ειδικών Δυνάμεων, ν’ αναγνωρίσουν την λαθεμέμη, επιπόλαια και βλαπτική για τις Ειδικές Δυνάμεις απόφαση αυτή της Ηγεσίας και δίδοντας οι ίδιοι το παράδειγμα, να άρουν άμεσα την απόφαση αυτή.
  Άλλως, εμείς οι παλαιότεροι με θλίψη θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι, χάθηκε η συνέχεια του πνεύματος Καταδρομών, χάθηκαν οι αρχές και αξίες των Λ.Ο.Κ., που με τόσο πάθος υπηρετήσαμε και προσπαθήσαμε με αγάπη, να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενεές των Ειδικών Δυνάμεων, ως εντολοδόχοι των ιδρυτών των θρυλικών Λ.Ο.Κ.

  Με σεβασμό και αγάπη,

  Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
  Αντγος ε.α.

 21. Συμφωνώ με τις απόψεις του στρατηγού Ν. Καλλέα, τις οποίες θεωρώ απόλυτα τεκμηριωμένες.
  Ο “Πράσινος Mπερές” αποτελεί για τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σημείο αναφοράς και μαζί με τα διακριτικά των καταδρομών συμπυκνώνει τις πιο πολύτιμες αξίες ήτοι τιμή, υπερηφάνεια, σκληρή εκπαίδευση και προσπάθεια, αγάπη για τη μονάδα, τόλμη, καρτερία κλπ. Τα παραπάνω συναποτελούν τα συστατικά ανάπτυξης του “πνεύματος μονάδας” και χαρακτηρίζουν τις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων.
  Ο “Πράσινος Mπερές” αποτελεί “κεκτημένο προνόμιο” που αποκτάται με κόπο και ιδρώτα, σκληρή εκπαίδευση και πρέπει να φέρεται μόνο από τα υπηρετούντα στις Ειδικές Δυνάμεις στελέχη που μοχθούν νυχθημερόν για την εκπαίδευση της μονάδας τους και την εκτέλεση της αποστολής της.
  Κατά την άποψή μου, η αρμόδια Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων είναι αυτή που έχει τη δυνατότητα να διορθώσει το λάθος που προέκυψε με τη διαταγή του ΓΕΕΘΑ και μπορεί να προωθήσει σχετική εισήγηση για την αναθεώρησή της.
  Τέλος, θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε ότι οφείλουμε σεβασμό και τιμή στις παραδόσεις που δημιούργησαν, διατήρησαν και παρέδωσαν σε εμάς οι προκάτοχοί μας.

 22. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΝΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ.
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΕΡΕ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ.
  ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΕΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΠΕΡΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΤΗΝ.ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΔΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΚΑΛΛΕΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
  ΑΝΤΓΟΣ.εα.

 23. Ο Στρατηγός κ. Καλλέας Νικόλαος, ένας πρώην Διευθυντής της ΔΕΔ/ΓΕΣ, με αδιάσειστα επιχειρήματα τεκμηριώνει το παράδοξον της υπόψη διαταγής. Με απλά λόγια επισημαίνειτα προβλήματα και τις παρενέργειες που προκαλούνται. Προσπαθεί ένας Αξιωματικός που πέρασε τα περισσότερα χρόνια στις ειδικές δυνάμεις με τα επιχειρήματα του να κρατήσει ψηλά το γόητρο των ειδικών Δυνάμεων. Αγαπητοί Αξιωματικοί και φίλοι των Ειδικών δυνάμεων για να ενισχύσω τα όσα γράφει ο κ. Καλλέας, ως Αξιωματικός του Πεζικού που δεν υπηρέτησα στις ειδικές δυνάμεις ,παραθέτω μερικές προσωπικές σκέψεις:
  α.Όταν ένας Αξιωματικός του πεζικού που επανέρχεται στο Πεζικό από τις Ε.Δ. και συνεχίζει να φέρει τον πράσινο μπερέ,στην ουσία προσβάλλει, μειώνει και περιφρονεί το όπλο του Πεζικού.Είναι σαν να λέγει εγώ ήλθα προσωρινά στο Πεζικό και δεν καταλαβαίνει πως ο Αξιωματικός που φέρει τον πράσινο μπερέ, πρέπει να διοικεί και στρατιώτες με πράσινο μπερέ.Επίσης, πώς τον βλέπουν άλλοι Αξιωματικοί του Πεζικού με περισσότερα προσόντα από αυτόν που δεν πήγαν στις Ε.Δ για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως τους; Σε άλλες εποχές κυρίως οι Διοικητές των Συνταγμάτων Πεζικού θα την είχαν καταργήσει αυτήν την διαταγή , ως βάλλουσα κατά της πειθαρχίας του Στρατεύματος ,και ασφαλώς κανείς στο Σύνταγμα δεν θα τολμούσε να φορέσει πράσινο μπερέ.
  β. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν υποβαθμισθεί σε μεγάλο βαθμό ,για διαφόρους λόγους οι Μονάδες Πεζικού και πολλοί Αξιωματικοί επιδιώκουν να επιβιώσουν και να σταδιοδρομήσουν στο στρατό (κουτσοί- κουτοί -στραβοί) αποκλειστικά με τον πράσινο μπερέ.
  γ. Επι τέλους ευχής έργον είναι να σταματήσει και το φαινόμενο που παρατηρείται τις τελευταίες δύο- τρείς δεκαετίες να διαμορφώνεται η ηγεσία του Στρατού αποκλειστικά και μόνο από Αξιωματικούς των Ε.Δ ,του Πυροβολικού, των Τ/Θ και με παντελή απουσία Αξιωματικών που σταδιοδρόμησαν στο όπλο του Πεζικού (τον βασιλιά των όπλων). Χωρίς αξιόμαχες Μονάδες Π/Ζ δεν κερδίζεται ο πόλεμος μόνο με Ειδικές Δυνάμεις.
  δ. Η διαταγή αυτή έμμεσα βάλλει κατά του όπλου του Πεζικού και η κατάργηση της προστατεύει τους αποδεσμευομένους Αξιωματικούς από τις Ειδικές Δυνάμεις.
  Συγχαρητήρια στο φίλο μου τον κ. Καλλέα που ανακίνησε το θέμα καθώς το υπονοεί.
  Απαιτείται και σεμνότητα και σοβαρότητα

 24. Οι σκέψεις και απόψεις του Στρατηγού Ν. Καλλέα, σχετικά με το ποίοι πρέπει να φέρουν τον θρυλκό πράσινο μπερέ, είναι ορθότατες και απόλυτα τεκμηριωμένες,με τις οποίες συντάσσομαι ανεπιφύλακτα.Οι προτάσεις του,όχι μόνο ορθές, αλλά και επιβεβλημένες.Χρέος όλων, που κατά καιρούς περάσαμε από τις ένδοξες ειδικές δυνάμεις,ναυποστηρίξουμε ένθερμα τις προτάσεις αυτές με τον δυνατό κατα περίπτωση τρόπο.Θεσσαλονίκη 24/7/2017.

 25. Oρθές οι επισημάνσεις. Πειστικότατα τα επιχειρήματα. Να προσθέσω ότι το μέτρο δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα (πλην ίσως της ματαιοδοξίας αυτών που εξακολουθούν να φέρουν τον μπερέ αν και δεν υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις) ενώ αντίθετα μειώνει τους ήδη υπηρετούντας. Μου θυμίζει εκείνους που επεδίωκαν και έκαναν συντήρηση ικανότητος Αλεξιπτωτιστού αλλά δεν ήθελαν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις. Καρπώνονταν τα οφέλη αλλά όχι και τις θυσίες. Διερωτώμαι μήπως αυτό το “άπλωμα” έχει σχέση με την ισοπέδωση των πάντων ή την μείωση των αρίστων; Έτσι όμως δεν προάγεται η μαχητική ικανότητα. Ο μπερές και οι διακριτικές ταινίες ανήκουν μόνο σε όσους υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις. Και οι ιθύνοντες θα πρέπει το ταχύτερον να ανακαλέσουν την άστοχη και επιζήμια απόφαση.

 26. Έχει όλο το δίκιο με το μέρος του ο Στρατηγός Καλλέας θα πρέπει οι Αξκοι των Ειδικών Δυνάμεων να δώσουν το παράδειγμα

 27. Κείμενο έγκυρο, απλό, λιτό και απόλυτα τεκμηριωμένο. Περιγράφει με εμπειρία και στρατιωτική ειλικρίνεια την αξια και χρήση των εμβλημάτων των ειδικών δυνάμεων και ζητάει να διατηρηθεί η παράδοση και η ιστορία του Πράσινου Μπερέ χωρίς εκπτώσεις, συμβιβασμούς και σκοπιμότητες.[[Τα ράσσα δεν κάνουν τον παππά]].

Comments are closed.