Σύνδεσμος Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας

Εκπαίδευση σε Ορεινό Αγώνα
(Αναρριχήσεις - Ταχείες Καταρριχήσεις & διάφορες Αερογέφυρες)

Μικρότερη Ηλικία

5+

Μέγιστος Αριθμός Τμήματος

40

Διάρκεια

5 ώρες

ΓΕΝΙΚΑ

Είναι γνωστό ότι οι καταδρομείς αγαπούν πολύ τα βράχια και ξέρουν να ανεβαίνουν ή να καταρριχώνται πολύ γρήγορα και πάντα με ασφάλεια.

Είναι πολλές καταστάσεις, που όταν τις αντιμετωπίζεις ως θεατής, πιστεύεις ότι είναι εξαιρετικά δύσκολές. Αν όμως δείξεις τόλμη και προσπαθήσεις με πάθος να το κάνεις και εσύ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ότι …….. « Ο Τολμών Νικά »!!!

Μία δοκιμή θα σε πείσει ότι η εκμάθηση ειδικών κόμπων, η αναρρίχηση, η ταχεία καταρρίχηση και η κατασκευή –  διέλευση αερογεφυρών είναι κάτι εξαιρετικά διασκεδαστικό που σου δίνει χαρά και αυτοπεποίθηση.

ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

VIDEO ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ